Dedykowany dobór pompy ciepła

Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w systemie grzewczym

Odpowiedni dobór pompy ciepła jest kluczowym elementem opłacalności ekonomicznej zainstalowanego systemu grzewczego, jeżeli zastanawiają się Państwo w jaki sposób odpowiednio dobrać pompę ciepła jak podstawowy system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej to zapraszam do skorzystania z naszej oferty dedykowanego doboru pomp ciepła.  Wystarczy że prześlesz nam kilka podstawowych informacji na temat swojego domu bądź inwestycji, resztę zrobimy za Ciebie.

Więcej szczegółów oraz jak zamówić na końcu tej strony.

Do wykonania analizy techniczno – ekonomicznej będziemy potrzebować o ile nie posiadasz audytu energetycznego następujące dane:

  • powierzchnia budynku
  • materiał użyty do budowy ścian 
  • grubość i rodzaj izolacji na ścianach
  • grubość izolacji na poddaszu
  • grubość i rodzaj izolacji na posadzce
  • rodzaj okien 
  • rodzaj zastosowanego ogrzewanie ( podłogowe czy klasyczne grzejnikowe )
  • czy istnieje rekuperacja 
  • lokalizacja budynku ( kod pocztowy )
  • ilość osób korzystających z c.w.u.

Zapytanie od klienta było następujące:

Dzień dobry, w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej proszę o przeliczenie przybliżonego zapotrzebowania na moc grzewczą do CO oraz CWU pod kątem pompy ciepła.
Poniżej dane budynku:
- beton komórkowy solbet 24 cm,
- ocieplenie 20 cm styropian,
- izolacja poddasza wełna na 20 cm w krokwie i 5 cm na krokwie plus 1 warstwa regipsu,
- izolacja podłogi na gruncie 10 cm - 2 warstwy po 5cm na zakładkę, styropian o wyższych parametrach izolacyjnych,
- rekuperacja na cały budynek,
- powierzchnia użytkowa ok 155 metrów.
- ogrzewanie: parter ok 70 m2 podłogówka, parter ok 35 m2 grzejniki niskotemperaturowe, poddasze ok 50 m2 grzejniki niskotemperaturowe.
- CWU chciałbym ok 250-300 litrów,
- okna 3 szybowe o odpowiednich parametrach do domu energooszczędnego - wg projektu zapotrzebowanie 40 kw - czy coś tam :)
- Adres zamieszkania : Szczecin.

Analiza przedstawia się następująco

Dom 155m2  
Zasłożenia projektowe:  
Stacja meteorologiczna Szczecin
Zapotrzebowanie na moc grzewczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania 6,2kW
Temperatura w pomieszczeniach 21°C
Temperatura graniczna grzania budynku 15°C
Zapotrzebowanie na c.w.u [dm3/doba] 250dm3
Temperatura c.w.u. 48°C
Parametry pracy pompy ciepła (max. temp. zasilania) 35°C
Dodatkowa energia grzewcza wspomagająca pracę pompy ciepła Grzałka elektryczna
Zakładana ilość lat użytkowania pompy ciepła 20lat(a)
Porównawcze alternatywne źródła ciepła do analizy ekonomicznej Olej opałowy

Dolne źródło ciepła

Dobór pomp(y) ciepła Dimplex:

powietrze
1 szt. Rewersyjne / Powietrzne “split” / LAK 9IMR  

Podstawowa informacja o dobranych pompach ciepła

LAK 9IMR – Rewersyjna pompa ciepła powietrze woda typu split do instalacji zewnętrznej. W zakresie dostawy jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna. Niski prąd rozruchu oraz zmienna moc grzewcza dzięki zastosowaniu inwertera. Zasilanie 230V. Temp. wody grzewczej +18°C do +55°C dla temp. zewnętrznych -20°C do +35°C. Temp. wody chłodzenia +7°C do +25°C dla temp. zewnętrznych 10°C do +43°C. Jednostka wewnętrzna składa się z elektronicznej pompy obiegowej, rurowej grzałki elektrycznej o mocy 2/4/6kW do c.o. oraz c.w.u.. Sterowanie WPM Econ 5 przeanaczone do sterowania 2 obiegów grzewczych, chłodzenia dynamicznego oraz przygotowania c.w.u. Możliwość integracji w układach biwalentnych. Osprzęt wymagany: KWH 60 – przewód grzejny

Podstawowe zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy

Stacja meteorologiczna    Szczecin

Zewnętrzna temperatura obliczeniowa    -16°C

Średnia temperatura obszaru    8,8°C

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 35°C    6,2kW

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU    20507kWh

W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u.    4035,8kWh

 

Podstawowe zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy

Podstawowe zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy

 

 

10 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
■ Darmowa EG [kWh] 1 999 1 926 1 767 1 408 941 235 244 241 772 1 409 1 657 1 937
■ E napędowa PC [kWh] 890 868 731 534 339 97 96 95 273 543 666 835
■ Dodatkowa EG [kWh] 0 3

 

Prawidłowy Dobór pompy ciepła – podstawowe zestawienie energetyczne – grzanie

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU – grzanie:    20507kWh

W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. :   4035,8kWh

Moc grzewcza pompy ciepła przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 35°C :   4,7kW

Energia cieplna z pompy ciepła :   20504kWh

Moc dodatkowego źródła ciepła przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 35°C :   1kW

Energia z dodatkowego źródła ciepła :   2,8kWh

Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła :    100%

Stopień pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 35°C :  77%

Czas pracy pompy ciepła :   2374,1h

Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) – grzanie :    5857,4kWh

Odnawialne źródło ciepła :   14646,6kWh

Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego :   -20°C

Średnioroczny współczynnik SCOP :   3,50

Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła :    3 700,06 zł

Koszt brutto zużytej energii przez źródło szczytowe :    1,73 zł

 

Informacja o danych stacji meteorologicznej

 Stacja meteorologiczna: Szczecin

Zewnętrzna temperatura obliczeniowa: -16 ° C

Średnia temperatura obszaru : 8,8°C

Informacja o danych stacji meteorologicznej

Informacja o danych stacji meteorologicznej

 

Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg temperatury zewnętrznej

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 35°C 6,2 kW

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU 20507kWh

W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. 4035,8 kWh

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°C

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u 

Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy

Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°C:  6,2 kW

Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU : 20507 kWh

W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. : 4035,8 kWh

Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy

Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Basen [kWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C.W.U. [kWh] 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32 336,32
■ C.O. [kWh] 2552,9 2457,9 2163,6 1606,6 942,8 0,0 0,0 0,0 709,0 1615,6 1987,1 2435,7
Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

Moc grzewcza pompy ciepła przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°C : 4,7 kW

Energia cieplna z pompy ciepła : 20504 kWh

Moc dodatkowego źródła ciepła przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°C 1 kW

Energia z dodatkowego źródła ciepła 2,8 kWh

Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła 100%

Stopień pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -16°C oraz temp. zasilania systemu grzewczego 35°C  77%

Czas pracy pompy ciepła 2374,1 h

Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) 5857,4 kWh

Odnawialne źródło ciepła 14646,6 kWh

Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego -20°C

Średnioroczny współczynnik SCOP 3,50

 

Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

 

10 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
■ Darmowa EG [kWh] 1 999 1 926 1 767 1 408 941 235 244 241 772 1 409 1 657 1 937
■ E napędowa PC [kWh] 890 868 731 534 339 97 96 95 273 543 666 835
■ Dodatkowa EG [kWh] 0 3Dobór pompy ciepła – zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg temp. zewnętrznej

Temperatura zasilania pompy ciepła wg temp. zewn. (krzywa grzewcza) [°C]

Moc grzewcza pompy ciepła z podwyższonym współczynnikiem COP wg temp. zewn. [kW]

Moc grzewcza pompy ciepła z podwyższonym współczynnikiem COP wg temp. zewn. [kW]

Zródło szczytowe praca biwalentna alternatywna [kWh]

Źródło szczytowe praca biwalentna alternatywna [kWh]

 

Współczynnik COP pompy ciepła wg temp. zewnętrznej

Założenia do wyznaczenia współczynnika COP analizowanej pompy ciepła wg temp. zewn.:

Początek krzywej grzewczej przy 20°C temp. zewn.    20°C

Koniec krzywej grzewczej przy -16°C temp. zewn.    35°C

Współczynnik COP pompy ciepła wg temp. zewnętrrznej

Współczynnik COP pompy ciepła wg temp. zewnętrznej

 

 

Współczynnik COP pompy ciepła wg miesięcy

Założenia do wyznaczenia współczynnika COP analizowanej pompy ciepła wg miesięcy:

Początek krzywej grzewczej przy 20°C temp. zewn. : 20°C

Koniec krzywej grzewczej przy -16°C temp. zewn. : 35°C

Temperatura c.w.u. : 48°C

Udział procentowy pracy pompy ciepła na c.o dla każdego miesiąca – roczny wynosi : 79%

Udział procentowy pracy pompy ciepła na c.w.u dla każdego miesiąca – roczny wynosi : 21%

Stacja meteorologiczna : Szczecin

Temperatura biwalentna dla trybu alternatywnego : -20°C

Średnio miesięczny współczynnik COP pompy ciepła [-]

Średnio miesięczny współczynnik COP pompy ciepła [-]

 

Średnioroczny współczynnik SCOP 3,50

Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła    3 700,06 zł

Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe    1,73 zł

Źródło szczytowe    Grzałka elektryczna 610,0 zł

Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy

Koszt 1kWh w zależności od temp. zewn.

Koszt 1kWh w zależności od temp. zewn

Pompa ciepła – Prąd elektryczny    0,62 zł kWh

Żródło szczytowe – Prąd elektryczny    0,62 zł litr

Porównanie rocznych oraz miesięcznych kosztów eksploatycjnych sytemu grzewczego opartego na pompie ciepła do źródła porównawczego dla analizowanego obiektu

Ceny nośników energii:

Źródło porównawcze – Olej opałowy    3,20 zł litr

Porównanie rocznych oraz miesiecznych kosztów eksploatycjnych sytemu grzewczego opartego na pompie ciepla do źródła porównawczego dla analizowanego obiektu

Porównanie rocznych oraz miesięcznych kosztów eksploatacyjnych sytemu grzewczego opartego na pompie ciepła do źródła porównawczego dla analizowanego obiektu

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
■ Pompa ciepła + Grzałka elektryczna 552 538 455 331 210 60 60 59 169 337 413 518
■ Olej opałowy 917 887 794 617 406 107 107 107 332 620 738 880

Koszty eksploatacyjne źródeł ciepła:

Pompa ciepła + Grzałka elektryczna 3 701,79 zł

Olej opałowy 6 510,47 zł

Roczna różnica w kosztach eksploatacyjnych 2 808,68 zł

 

Dobór pompy ciepła a efekt ekologiczny – redukcja emisji

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2

[Mg/a]

CO2 /

kWh

Emisja przed Emisja po Redukcja / Uniknięcie emisji
Węgiel brunatny 0,4 8,203 2,344 5,859
Węgiel Kamienny 0,3 6,152 1,758 4,394
Olej opałowy ciężki 0,28 5,742 1,641 4,101
Olej opałowy lekki 0,26 5,332 1,524 3,808
Gaz ziemny 0,2 4,101 1,172 2,929

 

Zmniejszenie emisji pyłów [Mg/a] g/kWh Emisja przed Emisja po Redukcja / Uniknięcie emisji
Gaz ziemny 0 0,0000 0,0000 0,0000
Gaz płynny 0 0,0000 0,0000 0,0000
Olej opałowy 0,007 0,0001 0,0000 0,0001
Drewno 0,015 0,0003 0,0001 0,0002
Węgiel kamienny 0,439 0,0090 0,0026 0,0064

 

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2

Zmniejszenie emisji tlenku azotu NOx [Mga]

Zmniejszenie emisji tlenku azotu NOx [Mga]

Zmniejszenie emisji tlenku siarki SO2 [Mga]

Zmniejszenie emisji tlenku siarki SO2 [Mga]

Przedstawione obliczenia wykonano na podstawie wprowadzonych danych. Wyniki obliczeń należy traktować jako trend.

Do analizy dokładamy kompletne zestawienie urządzeń


pompa ciepła

Pompa ciepła

Zobacz nasz dział poświęcony pompą ciepła i sprawdź dlaczego są coraz chętniej wybieranymi urządzeniami grzewczymi

Zobacz
20 maja 2019
Zmiana wydajności cieplnej pompy ciepła EcoHeatComplex - 02

Charakterystyki pracy pomp ciepła EcoHeat Complex

Charakterystyki pracy pomp ciepła EcoHeat Complex – jeżeli zastanawiasz się jak wraz ze spadkiem temperatury spada współczynnik COP czyli wielkość darmowej energii produkowanej przez pompę ciepła, a może nurtuje cię pytanie jak zmienia się wydajność pompy ciepła wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej ? Zapoznaj się z naszym wpisem […]
8 grudnia 2018
Sprawność sezonowa SCOP i SEER

Sprawność sezonowa SCOP i SEER – co to takiego ?

Nowym pojęciem, które muszą wziąć pod uwagę producenci klimatyzacji i systemów grzewczych jest sprawność sezonowa. Podstawowe parametry SEER (dla urządzeń chłodzących) i SCOP (dla urządzeń grzewczych) muszą zostać uwzględnione podczas produkcji systemów grzewczych i chłodzących, aby mogły zostać zatwierdzone do użycia. Zadaniem ekoprojektów jest kontrolowanie produkcji urządzeń, które […]
13 września 2018

De Dietrich Alezio S V200 – pompa ciepła powietrze/woda

De Dietrich Alezio S V200 – pompa ciepła powietrze/woda Pompy ciepła powietrze/woda mają to do siebie, że zapewniają szybki zwrot nakładów inwestycyjnych. Nie inaczej jest w przypadku modelu De Dietrich – Alezio S V200. Jest to kompaktowe rozwiązanie, oszczędne i ekologiczne. Sprawdza się świetnie w przypadku ogrzewania, jak […]
6 września 2018
Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Bosch Compress 4000 DW Bosch Compress 5000 DW 2

Poznaj powietrzne pompy ciepła, dzięki którym przygotujesz c.w.u: Bosch Compress 4000 DW i Bosch Compress 5000 DW

Bosch Compress 4000 DW i Bosch Compress 5000 DW Energię ze źródeł odnawialnych coraz częściej wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Nowym rozwiązaniem od marki Junkers Bosch są powietrzne pompy ciepła Compress 4000 DW i 5000 DW. Są one w stanie zaoszczędzić nawet do 70% energii. Modułowa […]
26 lipca 2018
Pompa ciepła: zasada działania. Jaką pompę ciepła wybrać ?

Pompa ciepła: zasada działania. Jaką pompę ciepła wybrać ?

Pompa ciepła: zasada działania. Jaką pompę ciepła wybrać ? Pompa ciepła: zasada działania. Jaką pompę ciepła wybrać? Jeżeli zastanawiasz się nad tymi zagadnieniami, przeczytaj ten artykuł. Jak działa pompa ciepła ? Działanie pompy ciepła opiera się na przemianach termodynamicznych, które zachodzą w zamkniętym obiegu pompy. Można porównać jej […]
19 czerwca 2018
Jak mądrze wybrać pompę ciepła ?

Jak mądrze wybrać pompę ciepła ?

Jak mądrze wybrać pompę ciepła ? Jak mądrze wybrać pompę ciepła? Przede wszystkim, podczas zakupu należy przeprowadzić dokładną analizę urządzenia pod względem parametrów technicznych, wyposażenia i funkcjonalności. Warto wybierać urządzenia od doświadczonych, renomowanych producentów, dzięki temu wybór pompy ciepła będzie przemyślany i pozytywny pod każdym względem. Parametry techniczne […]
20 lutego 2018
Pompy ciepła i ich rodzaje

Pompy ciepła i ich rodzaje

Pompy ciepła i ich rodzaje Pompy ciepła są nowoczesnym urządzeniami, które coraz częściej ogrzewają domy. Korzystanie z nich jest o wiele tańsze niż z tradycyjnych urządzeń grzewczych. Na jakie rodzaje pomp ciepła można się zdecydować? Do wyboru są: Powietrzne pompy ciepła Rozwijają się najszybciej spośród wszystkich rodzajów pomp. […]
30 stycznia 2018
Junker Bosch Compress 7000i AW 1

Junkers Bosch Compress 7000i AW – rewolucyjne powietrzne pompy ciepła

Junkers Bosch Compress 7000i AW – rewolucyjne powietrzne pompy ciepła monoblok Junkers Bosch Compress 7000i AW to urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym przypadku powietrze, do ogrzewania domu i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Cicha praca, niewielkie rozmiary i nienaganny design to podstawowe cechy nowych pomp ciepła od […]
29 stycznia 2018
Pompy Aquarea H Generation serii High Performance i T-CAP

Aquarea H Generation – najbardziej ekologiczne pompy ciepła od Panasonic

Aquarea H Generation – najbardziej ekologiczne pompy ciepła od Panasonic Poszukujesz najbardziej ekologicznego systemu, który ogrzeje Twój dom i pomoże przygotować ciepłą wodę użytkową? Propozycja od Panasonic jest dla Ciebie. Aquarea H Generation to nowej generacji pompa ciepła, które spełnia wymagające oczekiwania. Pompy ciepła z serii H Generation […]
31 października 2017
Pompy ciepła GSHP

Gruntowe pompy ciepła: De Dietrich GSHP

Gruntowe pompy ciepła: De Dietrich GSHP Coraz bardziej popularnym sposobem ogrzewania domu, jak i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej jest korzystanie z gruntowych pomp ciepła. Ten system coraz częściej znajduje zastosowanie w polskich domach. De Dietrich przygotował nową serię GSHP. Poznaj jej możliwości. Ciepło znajdujące się w ziemi jest […]
28 września 2017
Powietrzne pompy ciepła Supraeco A SAO-2

Powietrzne pompy ciepła Supraeco A SAO-2 od Junkers – poznajmy ich możliwości

Powietrzne pompy ciepła Supraeco A SAO-2 od Junkers – poznajmy ich możliwości Powietrze pompy ciepła są często wykorzystywanymi instalacjami w wielu budynkach, stanowią niezawodny sposób ogrzewania, chłodzenia, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki korzystaniu z darmowych źródeł odnawialnych, przyczyniają się do oszczędzania energii, sprawdźmy czym wyróżniają się […]
6 września 2017
Oferta

Dedykowany dobór pompy ciepła

Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w systemie grzewczym Odpowiedni dobór pompy ciepła jest kluczowym elementem opłacalności ekonomicznej zainstalowanego systemu grzewczego, jeżeli zastanawiają się Państwo w jaki sposób odpowiednio dobrać pompę ciepła jak podstawowy system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej to zapraszam do skorzystania z naszej […]
Scroll Up