Charakterystyka energetyczna. Czym jest, jak ją interpretować ?
Charakterystyka energetyczna. Czym jest, jak ją interpretować ?
29 maja 2018
Czy rekuperacja jest głośna - A
Czy rekuperacja jest głośna ?
1 czerwca 2018

Aksilbet dachówka – farba do dachówek, eternitu i oduline

Aksilbet dachówka – farba do dachówek betonowych, onduline i eternitu, która jest akrylowo-silikonowa, jest wodorozpuszczalna farbą ochronno-dekoracyjną
Zobacz w naszym sklepie: remont.biz.pl/sklep/aksil/15738-aksilbet-dachowka-farba-do-dachowek-eternitu-i-oduline.html

Aksilbet dachówka jest akrylowo-silikonową, wodorozcieńczalną farbą ochronno- dekoracyjną o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do podłoża. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość.

Zakres zastosowania

Aksilbet dachówka przeznaczona jest :

 • do ochronnego i dekoracyjnego malowania dachówek betonowych
 • do renowacji starych dachówek z zastosowaniem impregnatu Aksilux
 • do malowania budynków ocieplonych płytami acekolowymi (azbesto-cementowymi) z zastosowaniem impregnatu Aksilux
 • do zabezpieczenia okładzin eternitowych wewnątrz pomieszczeń
 • do malowania dachów pokrytych eternitem przy wstępnym zabezpieczeniu impregnatem Aksilux
 • do malowania płyt dachowych typu onduline

Właściwości:

 • wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowo-silikonowy
 • dzięki zawartości środka silikonowego powłoka jest nienasiąkliwa
 • farby akrylowo-silikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych dachów i ścian
 • stosowanie pod farbę impregnatu penetrującego Aksiluxu produkcji firmy Aksil polepsza przyczepność farby do powierzchni
 • powłoka farby odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim w warunkach naturalnej ekspozycji
 • powłoka zachowuje wieloletnia trwałość kolorów
 • powłoka paroprzepuszczalna – ściany „oddychają”
 • farba jest doskonale przyczepna do podłoża betonowego
 • w przypadku eternitu powłoka stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się włókien azbestu do otoczenia.
  Aksilbet dachówka jest dostępny w 8 kolorach zgodnie z kartą kolorów
  można również zamawiać w kolorach jak AKSILBET
  może być kolorowana zgodnie z kartami RAL i NCS i innymi
  wszystkie wymienione kolory można ze sobą mieszać w celu uzyskania żądanego odcienia, lub mieszać z farbą białą w celu uzyskania koloru jaśniejszego
 • farba Aksilbet dachówka jest produkowana także w wersji na polewarki przemysłowe
 • farba posiadała Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzającą jej zastosowanie do malowania szczególnie trudnych powierzchni takich jak eternit
Własności wyrobu Aksilbet dachówka
lepkość mierzona kubkiem wypływowym 04 w temp. 20 ± 2°Cnajwyżej 70 s
gęstośćnajwyżej 1,3 g/cm3
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 % wstępne wysychanie (do nakładania drugiej warstwy) całkowite wysychanie1 godz. 8 godz.
krycie jakościoweII
odporność na szorowanie, liczba posuwów10 000
współczynnik nasiąkliwości0,5 [kg/m2h0,5]
odporność na wymywanie wodąpowłoka bez zmian
odporność na alakaliapowłoka bez zmian
skuteczność ograniczenia emisji włókien azbestu wyrażona krotnością zmniejszenia się emisji z płyty zabezpieczonej powłoką AkSILBET DaChÓWKA w stosunku do emisji z płyty niezabezpieczonej.7,8
zawartość substancji stałychok. 45%

Sposób stosowania:

Malowanie dachówek:

A. Dachówki nowe:
Farbę nanosić metodą natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego na dachówki mokre jak i utwardzone. Mokrą uformowaną dachówkę malować natryskiem pneumatycznym prz y wysokim ciśnieniu powietrza min. 8 atm. Po wysezonowaniu i utwardzeniu dachówki w podwyższonej temperaturze należy ją malować po raz drugi. Grubość powłoki powinna wynosić 35 – 40 pm.
B. Renowacja dachówki:
1. Dachówki przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. Jeśli powierzchnie były zagrzybione, pokryte pleśnią zdezynfekować impregnatem grzybobójczym.
2. Na wysuszone podłoża wcierać impregnat Aksilux przy użyciu pędzla.
3. Po przeschnięciu impregnatu powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą Aksilbet dachówka

Zaleca się do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą (3 cz. farby i 1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podłoża 2 cz. farby i 1 cz. wody.
UWAGA: W przypadku renowacji dachówki należy zlecić roboty profesjonalnym firmom wykonawczym w celu dokładnego przygotowania i oczyszczenia powierzchni.

Zabezpieczenie eternitu / płyt acekolowych

1. Przed przystąpieniem do renowacji eternitu / płyt acekolowych należy zwrócić uwagę na stan techniczny podłoża i ocenić czy nadaje się do przemalowania.
2. Podłoża przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. Jeśli powierzchnie były zagrzybione, pokryte pleśnią zdezynfekować impregnatem grzybobójczym.
3. W czasie prac przygotowawczych stosować się do wskazówek zawartych w rozporządzeniu o środkach ochrony osobistej pracownika.
4. Na wysuszone podłoża wcierać impregnat wzmacniający Aksilux przy użyciu pędzla.
5. Po przeschnięciu impregnatu powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą Aksilbet dachówka.
Zaleca się do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą (3 cz. farby i 1 cz. wody), a w przypadku bardzo zwartego podłoża 2 cz. farby i 1 cz. wody.
UWAGA: W przypadku renowacji eternitu należy zlecić roboty profesjonalnym firmom wykonawczym w celu dokładnego przygotowania i oczyszczenia powierzchni.

Malowanie onduline

Malowanie onduline:
1. Onduline przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. Jeśli powierzchnie były zagrzybione, pokryte pleśnią zdezynfekować impregnatem grzybobójczym.
2. Oczyszczone powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą Aksilbet dachówka.
Zaleca się do pierwszego malowania rozcieńczyć farbę wodą (3 cz. farby i 1 cz. wody).
UWAGA: W przypadku renowacji onduline należy zlecić roboty profesjonalnym firmom wykonawczym w celu dokładnego przygotowania i oczyszczenia powierzchni.

Wszelkie prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.
Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.
Świeżo wykonaną powlokę należy chronić przed deszczem i mrozem.

Wydajność:

przy jednokrotnym malowaniu: 8 m2 z 1 litra farby

Okres gwarancji:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej +5°C

Wskazówki BHP I P.POŻ.

Wyrób niepalny.
Wyrób jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu wyrób FW Kat .A a i c ( 30 i 40g/l) – LZO = 28g/l

Ochrona środowiska:

Resztki płynnego produktu :
Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom). Kod odpadu: 080112 – odpady farb i lakierów
Odpad opakowaniowy:
Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.
kod odpadu: 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych”


Farba do kupienia w naszym sklepie

AKSILBET dachówka – farba do dachówek, eternitu i oduline

AKSILBET dachówka – farba do dachówek, eternitu i oduline

AKSILBET DACHÓWKA – farba do dachówek betonowych, onduline i eternitu, która jest akrylowo-silikonowa. Jest wodorozpuszczalna farbą ochronno-dekoracyjną

Zobacz: remont.biz.pl/sklep/aksil/15738-aksilbet-dachowka-farba-do-dachowek-eternitu-i-oduline.html

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Podziel się swoją opiniąx