Pompa ciepła z montażem
Pompa ciepła z montażem
1 lutego 2020
Odkurzacz centralny – jak działa ten system
Odkurzacz centralny – jak działa ten system
3 lutego 2020

Zbiornik szambo na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane

Budujesz dom do którego nie jest doprowadzona sieć kanalizacyjna więc pewnie planujesz zakup i instalację szamba. Sprawdź jakie są wymogi formalne dla tego rodzaju inwestycji oraz w jakim przypadku będziesz ubiegł się o zezwolenie a w jakim musisz ubiegać się już o pozwolenie na budowę szamba.

Szamba czyli zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być budowane na działkach które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej. Należy pamiętać że lokalizacja takiego szamba jest ściśle określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozdział 7

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

§ 34.

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 35.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36.

1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych — 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 7,5 m.


2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej :

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 2 m.


3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 — 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej — 7,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego — 10 m.


4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy za Dziennik Ustaw Nr 75 — 5208 — Poz. 690 budowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.


5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.


6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38.

Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Całe rozporządzenie dostępne jest tutaj.

Pamiętaj by przed zakupem oraz montażem szamba dopełnić wszelkich formalności.

Dla szamba o pojemności do 10 m3 wystarczy zgłoszenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w gminie, jeżeli w terminie 30 dni Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji to możesz rozpocząć prace przy instalacji zbiornika na nieczystości.

W przypadku szamba o pojemności większej niż 10 m3 musimy już wystąpić do urzędu o pozwolenie budowlane, które dodatkowo przy zbiornikach powyżej 50 m3 wymaga ekspertyzy przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zbiornik szambo na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane

Budujesz dom do którego nie jest doprowadzona sieć kanalizacyjna więc pewnie planujesz zakup i instalację szamba. Sprawdź jakie są wymogi formalne dla tego rodzaju inwestycji oraz w jakim przypadku będziesz ubiegł się zezwolenie a w jakim musisz ubiegać się już pozwolenie na budowę szamba.

Szamba czyli zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być budowane na działkach które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Alicja
Alicja
3 lat temu

Bardzo dobry artykuł

Ewa
Ewa
2 lat temu

Jakie szambo polecacie ?

2
0
Podziel się swoją opiniąx