Okna tarasowe – przesuwne czy rozwierane - Wady i zalety
Okna tarasowe – przesuwne czy rozwierane? Wady i zalety
19 kwietnia 2021
Mała budowa bez pozwolenia
Mała budowa bez pozwolenia
21 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie
Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje oraz ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje oraz ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje oraz ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy.

Kierownik budowy to osoba bez której budowa domu jednorodzinnego nie będzie możliwa. Specjalista ten odpowiada za całokształt naszej budowy począwszy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji powykonawczej. Obecność kierownika budowy na każdym etapie prac budowlanych da nam gwarancję prawidłowego wykonania prac budowlanych oraz pozwoli nam uniknąć błędów wykonawczych które zdarzają się nawet doświadczonym firmą budowlanym.

budowa

Obowiązki kierownika budowy

Zakres obowiązków pracy kierownika budowy oraz jego praw określa ustawa prawa budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1333 - ( cała ustawa dostępna tutaj )

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 29) Obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 30. 30) Przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 7. Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1333 10.08.2020

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Kierownik budowy – wymagania prawne:

Zgodnie z ustawą kierownik budowy musi spełniać określone wymogi, specjalista ten powinien posiadać:

- ukończone studia wyższe (architektura lub budownictwo),

- posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (uzyskiwane w ramach studiów i późniejszych praktyk)

Kierownik budowy nie może jednocześnie pełnić funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

cenniki i katalogi

Ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy?

Koszt zatrudnienia kierownika budowy uzależniony w dużej mierze będzie od lokalizacji naszej budowy i tak dla przykładu na terenie Warszawy, Wrocławia bądź Krakowa cena zaczynają się od 4000 zł podczas gdy np. w okolicach Białegostoku, Lublin bądź Zielonej Góry już od 3000 zł znajdziemy specjalistę który pokieruje naszą budową. Są to oczywiście stawki podstawowe, w sytuacji prowadzenia skomplikowanych budów z koniecznością przeprowadzenia częstych wizyt na budowie stawki te potrafią być nawet dwu lub trzykrotnie większe.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy ?

Najlepszym pomysłem będzie skorzystanie ze specjalisty poleconego przez kogoś kto wybudował już dom. Takie podejście da nam gwarancję iż taki kierownik budowy sprawdził się już na lokalnym „placu boju” co da nam gwarancje prawidłowego przebiegu prac budowlanych.

Czym kierować się przy wyborze kierownika budowy?

- doświadczenie kierownika budowy – im więcej tym lepiej.

- posiadane uprawnienia.

- deklaracja czasu który może poświęcić na swoja obecność na placu budowy.

- rozeznanie wśród lokalnych firm budowlanych dzięki czemu możemy uniknąć zatrudnienia ekipy która charakteryzuje się niska jakością prac.

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje oraz ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy.

Kierownik budowy to osoba bez której budowa domu jednorodzinnego nie będzie możliwa. Specjalista ten odpowiada za całokształt naszej budowy począwszy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji powykonawczej. Obecność kierownika budowy na każdym etapie prac budowlanych da nam gwarancję prawidłowego wykonania prac budowlanych oraz pozwoli nam uniknąć błędów wykonawczych które zdarzają się nawet doświadczonym firmą budowlanym.

 

 

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janek
Janek
3 lat temu

Nas kosztował 4000 zł

Samson
Samson
2 lat temu
Reply to  Janek

Jaka miejscowość ?

Franek
Franek
3 lat temu

U nas 5000 zł – Warszawa

Romek
Romek
2 lat temu
Reply to  Franek

Wyślesz namiary na tego kierownika ?

Beta79
Beta79
3 lat temu

10 000 zł w Warszawie

Bożenia
Bożenia
3 lat temu

8000 Wrocław

Grażka
Grażka
2 lat temu
Reply to  Bożenia

Strasznie drogo 🙂 nas kosztował połowę tego co napisałaś

7
0
Podziel się swoją opiniąx