Pompy ciepła Daikin
Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda – Daikin Altherma
22 września 2017
Cennik urządzeń Junkers-Bosch 2017
Cennik urządzeń Junkers-Bosch 2017 – Rozdział 5 Gazowe podgrzewacze wody
26 września 2017

AerastarComfort – nowoczesna technika wentylacyjna od Junkers

AerastarComfort

AerastarComfort

Podstawą dobrego samopoczucia jest właściwy klimat w miejscach, w których przebywały, a w zamkniętych pomieszczeniach spędzamy około 90% życia. Warto zwracać uwagę na jakość i temperaturę powietrza w mieszkaniu, wpływ na te czynniki ma wentylacja, bez optymalnej wymiany powietrza przy użyciu nowoczesnych metod, najlepszych efektów wentylacyjnych nie da się uzyskać. Junkers przygotował nowy system AerastarComfort, co sprawia, że centrale wentylacyjne Junkers są tak dobre?

Centralne wentylacyjne marki Junkers wprowadzają do domu właściwy klimat pozbawiony zanieczyszczeń, zapewniają dopływ świeżego powietrza i usuwają nadmiar wilgoci, bez konieczności otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń można będzie cieszyć się z idealnego klimatu w domu.

AerastarComfort – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Wentylacja od Junkers odznacza się przepływem powietrza na poziomie 430 m3/h. Rozwiązanie to świetnie sprawdzi się w domach jedno- i wielorodzinnych, zdrowy, przyjemny klimat w pomieszczeniach będzie faktem.

Istotne jest to, że urządzenie wentylacyjne jest w stanie w skuteczny sposób filtrować dostarczane do pomieszczeń powietrze, jest to możliwe dzięki wysokiej jakości filtrom, które wyłapują szkodliwe substancje i nie dopuszczają do ich wprowadzenia do pomieszczeń. Zostały tu zastosowane drobne filtry F7, które redukują do minimum napływ szkodliwych substancji, ponadto zapobiegają również powstawaniu pleśni w pomieszczeniach.

Praca tego systemu przełoży się również na domowy budżet, a mianowicie na realne oszczędności, wysokoprądowy wymiennik ciepła jest w stanie odzyskać do 90% ciepła z usuwanego powietrza. Tym samym, rachunki za ogrzewanie będą mogły znaczącą się zmniejszyć, dodatkowo zapewniony jest wysoki współczynnik mocy elektrycznej, na każdy 1 kWh zużytego prądu system wentylacji dostarcza nawet 36,1 kWh energii cieplnej

Należy także podkreślić, że system marki Junkers spełnia wszystkie wymogi nakładane przez Instytut Budownictwa Pasywnego, otrzymał certyfikat „Elementy stosowane w budownictwie pasywnym”.

 

Wnętrze AerastarComfort

Wnętrze AerastarComfort

1 Zintegrowany panel obsługowy 
Zapewnia niezwykle łatwą obsługę. Dodatkowo można podnieść komfort obsługi wykorzystując pilot zdalnego sterowania (w ramach wyposażenia
dodatkowego lub programu komputerowego)
2 Obejście (by-pass)
Zintegrowane, regulowane temperaturowo obejście letnie dla poprawy komfortu
3 Wymiennik ciepła
Zoptymalizowany energetycznie, krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła powietrze/powietrze z aluminium
4 Obudowa
W pełni zaizolowana, pozbawiona mostków cieplnych obudowa ze styropianu EPS z powlekaną proszkowo osłoną z blachy stalowej, zapewniającą wydajną i bezpieczną pracę
5 Filtr powietrza
Zintegrowany, niezwykle łatwy do wymiany filtr powietrza G4 (w ramach wyposażania dodatkowego filtr antypyłkowy F7) gwarantuje wysoką jakość powietrza
6 Wentylator
Efektywny energetycznie, cichy wentylator nawiewny i wywiewny
7 Elektryczna nagrzewnica wstępna
Wbudowany w wentylatorze nawiewnym dla efektywnej i higienicznej wentylacji w okresie zimowym przy niezmiennie wysokim komforcie
Dane techniczne
WłaściwościLP 140-2LP 230-2LP 350-2
Min. – maks. zakres zastosowania, od poziomu 1 do 4 [m3/h]25-18030-30060-450
Maks. obliczeniowy przepływ objętościowy [m3/h]140230350
Maks. spręż. przy maks. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa]100100100
Min. obliczeniowy przepływ objętościowy (znamionowy przepływ powietrza) [m3/h]5070130
Maks. spręż. przy min. obliczeniowym przepływie objętościowym [Pa]150175170
Uśredniony stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku) (wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) [%]84,785,485,6
Stopień gotowości udostępniania ciepła (stopień odzysku) (EN 13 141-7)* [%]89,989,589,4
Pobór mocy elektrycznej (w odniesieniu do przepływu objętościowego) [W/(m3/h)]*0,280,210,24
Uśredniony poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu instalacji urządzenia (Instytut Budownictwa Pasywnego) [dB(A)] przy przepływie objętościowym/sprężu [m3/h/Pa]52,1 140/10051,7 230/10056,6 320/100
Maks. współczynnik sprawności elektrycznej wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej24,636,136,1
Napięcie elektryczne [V/Hz]230/50230/50230/50
Masa [kg]36,049,562,5
Wymiary obudowy z PCB (montaż na ścianie) wys. x szer. x głęb. [mm]1045x600x4161095x700x6001370x700x750

Sterowanie AerastarComfort

Centrala wentylacyjna marki Junkers została wyposażona w panel zapewniający wygodną obsługę urządzenia, prosta możliwość wyboru trybu pracy i ustawienie wszelkich innych konfiguracji sprawiają, że nikt nie będzie miał żadnych problemów z zarządzaniem tym systemem.

Dodatkową zaletą jest to, że użytkownik otrzymuje pilot zdalnego sterowania umożliwiający zarządzanie wentylacją z dowolnego miejsca w domu.

Panel obsługowy AerastarComfort

Panel obsługowy AerastarComfort

1 Wskaźnik diodowy stopnia pracy wentylatora
2 Wskaźnik diodowy „programu tygodniowego“ oraz „trybu pracy dostosowanego do zapotrzebowania“
3 Przycisk „programu tygodniowego“ oraz „trybu pracy dostosowanego do zapotrzebowania“
4 Wskaźnik diodowy „resetu filtrów“ i „usterki“
5 Przycisk „resetu filtrów“ i „usterki“
6 Przycisk „trybu obejścia letniego“
7 Wskaźnik diodowy „trybu obejścia letniego“
8 Przycisk „stopnia pracy wentylatora“
9 Wskaźnik diodowy„ręcznego trybu pracy“

Ustawienia dostępne za pomocą modułu obsługowego

 • Ustawienie stopnia pracy wentylatora w ręcznym trybie pracy
 • Wprowadzony jeden program tygodniowy (program 1), opcjonalne wyposażenie dodatkowe (np. pilot zdalnego sterowania) umożliwia wybór dodatkowych programów tygodniowych
 • Ustawienie trybu pracy dostosowanego do zapotrzebowania (z czujnikiem VOC, wilgotności powietrza lub czujnikiem CO2) – wykorzystanie regulacji dostosowanej do zapotrzebowania wymaga instalacji jednego z czujników dostępnych w ramach wyposażenia dodatkowego
 • Funkcja kominka – ułatwia rozpalanie w kominku
 • Tryb pracy „powietrze wylotowe w lecie” – redukuje zużycie powietrza, dzięki wyłączeniu wentylatora nawiewnego
 • Ręczny tryb obejścia (by-pass) – ręczny tryb obejścia (by-pass) jest standardowo aktywny przez maksymalnie jedną godzinę; zmiany ustawienia dokonuje się przez narzędzie konfiguracyjne „Configuration Tool“ lub pilota RCV
 • Reset filtrów – wyzerowanie wskazania po wymianie filtrówPilot zdalnego sterowania RCV: Komfort na najwyższym poziomiePilot zdalnego sterowania 1

1 Wyświetlacz
2 Wskaźnik trybu pracy
3 Wiersz informacyjny
4 Przycisk nawigacji
5 Pole danych roboczych
6 Czas zegarowy i dzień tygodnia
7 Stopień pracy wentylatora

Pilot zdalnego sterowania RCV

1 Jakość powietrza (tylko z wyposażeniem dodatkowym)
2 Temperatura pomieszczeń
3 Temperatura powietrza wywiewanego
4 Temperatura powietrza zewnętrznego
5 Włączenie podgrzewania wstępnego
6 Temperatura powietrza odprowadzanego
7 Włączenie dogrzewania (tylko z wyposażeniem dodatkowym)
8 Temperatura powietrza nawiewanego
9 Wilgotność powietrza (tylko z wyposażeniem dodatkowym)

Ustawienia użytkownika

 • Tryb regulacji wg zapotrzebowania
 • Tryb ręczny
 • Wybór programu tygodniowego
 • Funkcja urlopu
 • Tryb obniżenia nocnego
 • Elektryczna/wodna nagrzewnica wtórna
 • Funkcja kominka
 • Tryb obejścia (by-pass)
 • Alarm filtrów
 • Ustawienie częstotliwości wymiany filtrów

Ustawienia w menu instalatora

 • Odczyt wersji oprogramowania
 • Odczyt prędkości obrotowej wentylatora
 • Włączanie i wyłączanie podgrzewania wstępnego
 • Ustawianie temperatur granicznych dla funkcji obejścia (by-passu)
 • Ustawianie wartości zadanej jakości i wilgotności powietrza

Configuration Tool – narzędzie konfiguracyjne: Pełna indywidualna kontrola

Configuration Tool – jest to program, który po zainstalowaniu na komputerze i połączeniu go za pomocą przewodu USB z centralą wentylacyjną, pozwala na pełną kontrolę wszystkich parametrów i ich indywidualizację, użytkownik, oprócz wszystkich opcji dostępnych w pilocie bezprzewodowym RCV, ma dodatkowo możliwość ustawienia własnego programu sterującego oraz wykonania graficznego raportu ze wszystkich dostępnych czujników.

Configuration Tool – narzędzie konfiguracyjne

Configuration Tool – narzędzie konfiguracyjne

1 Zakładki funkcyjne
2 Wskaźnik trybu pracy
3 Pole danych 
4 Wybór trybu pracy
5 Wizualizacja programu czasowego
6 Stopień pracy wentylatora
7 Pole danych roboczych

Ustawienia użytkownika

 • Tryb regulacji wg zapotrzebowania
 • Tryb ręczny
 • Wybór programu tygodniowego
 • Wybór programu indywidualnego
 • Funkcja urlopu
 • Tryb obniżenia nocnego
 • Statystyka historyczna odczytów z czujników
 • Elektryczna/wodna nagrzewnica wtórna
 • Funkcja kominka
 • Tryb obejścia (by-pass)
 • Alarm filtrów
 • Ustawienie częstotliwości wymiany filtrów

Ustawienia w menu instalatora

 • Odczyt wersji oprogramowania
 • Odczyt prędkości wentylatora
 • Włączanie i wyłączanie podgrzewania wstępnego
 • Kalibracja wentylatorów
 • Ustawienie temperatur granicznych dla funkcji obejścia (by-passu)
 • Ustawianie wartości zadanej jakościi wilgotności powietrza
 • Historia usterek
 • Test przekaźników wszystkich komponentów

Zasada działania: Obejście (by-pass)

Obejście (by-pass) zintegrowane w urządzeniach AerastarComfort służy poprawie komfortu, zapewnia ono dopływ efektywnie nagrzanego powietrza tylko w okresie zimowym, bądź dopływ chłodnego powietrza w letnie noce, a tym samym gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach, proces ten  przebiega automatycznie w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej lub wprowadzonych ustawień.

asada działania Obejście (by-pass) Powietrze

Zasada działania Obejście (by-pass) Powietrze

asada działania Obejście (by-pass) Powietrze

Zasada działania Obejście (by-pass) Powietrze

Naszym zdaniem dlaczego warto zdecydować się na zakup AerastarComfort

 • wysoka efektywność energetyczna,
 • dobrej jakości filtry zatrzymujące zanieczyszczenia,
 • niewielkie zużycie energii,
 • wygoda użytkowania,
 • intuicyjna obsługa.

Katalog AerastarComfort

Katalog AerastarComforthttps://remont.biz.pl/certyfikaty/certyfikat-autoryzowany-instalator-marki-junkers-bosch/Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kryspin
Kryspin
6 lat temu

Mam ten rekuperator u siebie w domu, polecam każdemu co junkers to junkers a nie tam jakieś wynalazki z chin

Damian
Damian
6 lat temu

Duże zużycie prądu dla tego rekuperatora ?

Igor
Igor
6 lat temu
Reply to  Damian

Tyle co żarówka 🙂

Ronald
Ronald
6 lat temu

Junkers to marka sama w sobie 😉

Juliusz
Juliusz
6 lat temu

Komentarz może być tylko jeden – najlepszy rekuperator na Polskim rynku

Antonio
Antonio
6 lat temu

Mam polecam 🙂

6
0
Podziel się swoją opiniąx