Jak długo działa zasilacz awaryjny UPS
Jak długo działa zasilacz awaryjny UPS ?
10 marca 2021
Kominek gazowy - wygodna alternatywa dla tradycyjnych kominków grzewczych
Kominek gazowy – wygodna alternatywa dla tradycyjnych kominków grzewczych
12 marca 2021
Pokaż wszystkie
Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe.

Budując dom lub remontując mieszkanie dokładamy wiele trudu by cały ten proces przebiegł w miarę sprawnie oraz by efekt końcowy naszej budowy czy remontu był odzwierciedleniem naszych wyobrażeń. Jednym z najważniejszych elementów tej układanki jest wybór odpowiedniej ekipy budowlanej lub remontowej, co jednak zrobić iż pomimo że taka ekipa była polecona przez naszego znajomego lub posiadała pozytywne komentarze na grupach i forach tematycznych a jej prace pozostawiają wiele do życzenia jeżeli chodzi o jakość, zostały zakończone długo po wyznaczonym terminie lub zostały przeprowadzone z niezgodnie ze sztuką budowlaną ?

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Podstawą prowadzenia jakichkolwiek prac powinna być umowa spisana na piśmie, wówczas jesteśmy w pełny sposób chronieni oraz możemy próbować egzekwować zapisy kodeksu cywilnego a w szczególności te dotyczące tzw. rękojmi na wykonane prace. Co zatem zrobić jeżeli wykonawca wykonał swoje prace źle a wady te stwierdziliśmy dopiero po dokonaniu odbioru i wypłaceniu wszystkich pieniędzy za przedstawiony kosztorys powykonawczy?

W takiej sytuacji możemy powołać się na zapisy art. 647 K.c. które stanowią „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”

Zapis ten daje nam kilka możliwości dochodzenia swoich racji a mianowicie :

- żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych,

- skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu,

- skorzystać z gwarancji jakości.

Czym jest wada fizyczna

Zgodnie z art. 5561 k.c. „wada fizyczna” oznacza niezgodność „obiektu” z umową o roboty budowlane. Obiekt będzie niezgodny z umową w szczególności, jeśli:

- nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie posiada właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił inwestora;

- nie nadaje się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; został inwestorowi wydany w stanie niezupełnym.

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Zgodnie z tym artykułem obiekt będzie posiadał wadę fizyczną jeżeli: „ w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy/wykonawcy.

Okres trwania rękojmi

Zgodnie z art. 568 k.c. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Termin zgłoszenia wady

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

Odstąpienie od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady

Zgodnie z § 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Przeciąganie terminu zgłoszenia rękojmi przez wykonawcę po stwierdzeniu kolejnych wad

Tutaj zastosowanie będzie miał § 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Uprawnienia z rękojmi po stwierdzeniu wady.

Od momentu stwierdzenia wady mamy 1 rok na:

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu lub o obniżeniu ceny

b) złożenie oświadczenia i w ślad za tym wystąpienie do sądu z żądaniem naprawy

Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią.

Gwarancja zostaje udzielona przez wykonawcę i dotyczy tylko i wyłącznie zakresu w jakim została ona udzielona. Co zatem w sytuacji gdy ujawnimy wadę nie związaną z zakresem gwarancji wykonawcy ? W takiej sytuacji mają zawsze zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi i to na jej podstawie możemy domagać się naprawy lub obniżenia ceny.

Dotyczyło to będzie również sytuacji gdy nasza umowa z wykonawca nie zawiera zapisów dotyczących gwarancji na przeprowadzone prace budowlane bądź remontowe.

Rękojmia, gwarancja w umowie o roboty budowlane bądź remontowe

Budując dom lub remontując mieszkanie dokładamy wiele trudu by cały ten proces przebiegł w miarę sprawnie oraz by efekt końcowy naszej budowy czy remontu był odzwierciedleniem naszych wyobrażeń. Jednym z najważniejszych elementów tej układanki jest wybór odpowiedniej ekipy budowlanej lub remontowej, co jednak zrobić iż pomimo że taka ekipa była polecona przez naszego znajomego lub posiadała pozytywne komentarze na grupach i forach tematycznych a jej prace pozostawiają wiele do życzenia jeżeli chodzi o jakość, zostały zakończone długo po wyznaczonym terminie lub zostały przeprowadzone z niezgodnie ze sztuką budowlanąRękojmia na prace budowlane oraz remontowe -rękojmia i budowa w budowlance

Robert Kucharski
Robert Kucharski
Robert Kucharski – bloger budowlany oraz influencer - specjalista branży budowlano-instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym.Moje publikacje, koncentrujące się na tematyce budownictwa, domu i ogrodu docierają do miliona internautów rocznie. Na moim blogu oferuję czytelnikom kompleksowe poradniki związane z procesem budowy domu, od etapu planowania do finalizacji. Z pasją dzielę się wiedzą na temat ogrzewania, wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, a także przedstawiam najnowsze cenniki, katalogi, projekty i certyfikaty. Wszystko to, by moje treści były najbardziej wartościowe dla Was.
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
16 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Judyta
Judyta
3 lat temu

Szkoda że dopiero teraz natrafiłam na ten artykuł, o moim remoncie i problemach z ekipami remontowymi można by napisać książkę pod tytułem ” Jakiej ekipy nie zatrudniać do remontu domu”

Jaruś
Jaruś
2 lat temu
Reply to  Judyta

Wydaj taką książkę, sukces wydawniczy gwarantowany

Iza
Iza
3 lat temu

Bardzo dobry artykuł 🙂

Bogumiła
Bogumiła
3 lat temu

Mam problem z wykonawcą i jego standardem wykończenia mieszkania. Proszę polecić jakąś kancelarię lub adwokata który pomógłby mi napisać takie pismo.

Irenka
Irenka
2 lat temu
Reply to  Bogumiła

Poszukaj na grupach facebookowych, tm ten temat był już wielokrotnie poruszany

Ola
Ola
3 lat temu

Przestrzegam wszystkich przed firmą pana Marcina B. z Warszawy poruszającym się niebieskim samochodem Kango. Firma jeżeli jeszcze nie zmienili nazwy nazywa się MatBud, działają na terenie południowej Warszawy. U nas robili łazienkę i kuchnie, efekt końcowy ISTNY DRAMAT

Jowita
Jowita
3 lat temu
Reply to  Ola

Zgłoś również to na grupie facebook ” czarna lista wykonawców”

Zuzia
Zuzia
3 lat temu

Co zrobić jeżeli wadę zauważyłam po 6 miesiącach od zakończenia prac i rozliczenia się z wykonawcą ?

Prawnik
Prawnik
3 lat temu
Reply to  Zuzia

Napisz list ( koniecznie za potwierdzeniem ) w który wnosisz o usunięciu wykrytych wad z tytułu rękojmi

Alicja
Alicja
3 lat temu

Ma ktoś wzór takiego pisma żeby wysłać zgłoszenie o rękojmię

Romek
Romek
3 lat temu
Reply to  Alicja

Napisz do mnie na adres romek4684(malpa)interia.pl to wyślę Ci gotowca

Alicja
Alicja
3 lat temu
Reply to  Romek

Napisałam wiadomość , z góry dziękuję za pomoc

Joanna
Joanna
2 lat temu
Reply to  Romek

Hej, czy ten mail Pana to jeszcze aktualny, chcialam tez o cos podpytac?

Xawien
Xawien
3 lat temu

Mogę zatrzymać część zapłaty jako zabezpieczenie na poczet rękojmi ?

Elwira
Elwira
2 lat temu

Co w sytuacji gdy wykonawca zlikwidował działalność po zgłoszeniu do niego żądania rękojmi ?

Staś
Staś
2 lat temu
Reply to  Elwira

Do sądu musisz iść

16
0
Podziel się swoją opiniąx