Projekt wentylacji mechanicznej – rekuperacji

Zobacz przygotowany dla naszego klienta projekt wentylacji mechanicznej – rekuperacji, dla budynku jednorodzinnego. w oparciu o system rekuperacji Vasco

Projekt ma charakter informacyjny oraz zawiera ceny katalogowe producenta, jeżeli potrzebujesz projekt wentylacji dla siebie - skontaktuj się z nami

Projekt wentylacji mechanicznej – rekuperacji

Zobacz przygotowany dla naszego klienta projekt wentylacji mechanicznej – rekuperacji, dla budynku jednorodzinnego. w oparciu o system Vasco


Zawartość opracowania projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacją

1. Opis techniczny
1.1. Podstawy opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Uwagi ogólne
1.4. Zestawienie pomieszczeń
1.5. Zestawienie materiałów

2. Rysunki
− instalacja wentylacyjna – parter – strop nr rys. S-01
− instalacja wentylacyjna – piętro – podłoga nr rys. S-02
− instalacja wentylacyjna – piętro – strop nr rys. S-03
− instalacja wentylacyjna – poddasze nr rys. S-04
− instalacja wentylacyjna – widok 1 nr rys. S-05
− instalacja wentylacyjna – widok 2 nr rys. S-06
projekt wentylacji mechanicznej; budynek jednorodzinny

1. Opis techniczny

1.1 podstawy opracowania

– koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora;
– uzgodnienia robocze z użytkownikiem;
– obowiązujące normy i wytyczne projektowania;
– katalogi producentów urządzeń.

1.2 zakres opracowania

1.2.1. Część opisowa:
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Opis budynku
Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowanej.
Założenia projektowe
Parametry powietrza zewnętrznego.
Przyjęto zgodnie z normami: PN-82/B-02403; PN-76/B-03420
Zima – temperatura powietrza zewnętrznego -20 oC wilgotność względna 100%
Lato – temperatura powietrza zewnętrznego +32 oC wilgotność względna 45%
obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego wynosi: (NW) VWENT = 330 m3/h

Opis instalacji

Instalacja wentylacyjna
Dla zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w projektowanym budynku zaprojektowano jeden system wentylacyjny nawiewno-wyciągowy z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła (wymiennik krzyżowy) typu: D400EP II firmy VASCO z nagrzewnicą elektryczną (wstępną) zamontowaną na kanale od czerpni powietrza.

Projekt wentylacji mechanicznej; budynek jednorodzinny

Dla rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano system kanałów nawiewnych i wyciągowych:
– kanały okrągłe typu HRV firmy VASCO ;
– kanały płaskie typu EASY FLOW 126×60 firmy VASCO;
oraz komory rozdzielaczowe, kolana rozprężne, zawory nawiewne i wyciągowe typu SMILEY z dekoracyjnymi osłonami firmy VASCO.

Kanały płaskie do zaworów (skrzynek rozprężnych) należy prowadzić:
– dla PARTERU po podłodze piętra;
– dla PIĘTRA po podłodze poddasza;
Czerpnię powietrza zaprojektowano w ścianie zewnętrznej od strony wschodniej, wyrzutnię w ścianie zewnętrznej od strony południowej.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora centrala wentylacyjna została zaprojektowana na parterze budynku (w garażu).

Do sterowania pracą centrali wentylacyjnej zaprojektowano bezprzewodowy   przełącznik trójpozycyjny typu EASYCLICK RF firmy VASCO. Lokalizacja przełącznika zostanie ustalona z Inwestorem.

Wytyczne montażowe

Należy zapewnić odpowiedni dostęp do centrali wentylacyjnej w celu prowadzenia prac serwisowych.
Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać regulacji całości instalacji oraz przeprowadzić pomiar wydajności poszczególnych zaworów nawiewnych i wyciągowych.
Kanały wentylacyjne prowadzone prze pomieszczenia nieogrzewane należy zaizolować zgodnie z PN.

Wytyczne branżowe

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej i grzałki elektrycznej (2 gniazda 1-fazowe ~230V/50Hz ze stykiem ochronnym);
zabezpieczenie nadprądowe min. 16A.
Z centrali wentylacyjnej należy odprowadzić skropliny rurą Ø32 i włączyć za pośrednictwem syfonu (min. 60mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej lub studni chłonnej.

1.3. Uwagi ogólne

Całość robót wykonać zgodnie z:
– „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”;
– Wytycznymi zawartymi w katalogach zastosowanych urządzeń i materiałów;
– Przepisami BHP i PPOŻ;

1.4. Zestawienie pomieszczeń

 

 

 

 

 

 

 

ozn. pom F H V NAWIEW   WYWIEW  
  Vn Nn Vw Nw
– – m2 m m3 m3/h w/h m3/h w/h
PARTER
1.01 WIATROŁAP 4,6 2,7 13   0,0 30 2,4
1.02 HOL 7,1 2,7 19   0,0   0,0
1.03 SALON + JADALNIA 28,7 2,7 77 100 1,3   0,0
1.04 KUCHNIA 11,4 2,7 31   0,0 60 2,0
1.05 SPIŻARKA 2,6 2,7 7   0,0 20 2,9
1.08 ŁAZIENKA 5,2 2,7 14   0,0 50 3,5
1.09 GABINET 9,8 2,7 26 30 1,1   0,0
PIĘTRO
2.01 HOL I SCHODY 18,5 2,6 48   0,0   0,0
2.02 ŁAZIENKA 8,2 2,6 21   0,0 50 2,4
2.03 GARDEROBA 2,9 2,6 7   0,0 20 2,7
2.04 POKÓJ 13,4 2,6 35 40 1,2   0,0
2.05 GARDEROBA 2,2 2,6 6   0,0 20 3,6
2.06 POKÓJ 8,4 2,6 22 40 1,8   0,0
2.07 GARDEROBA 3,4 2,6 9   0,0 20 2,3
2.08 POKÓJ 13,1 2,6 34 60 1,8   0,0
2.09 GARDEROBA 3,8 2,6 10   0,0 30 3,0
2.10 POKÓJ 15,3 2,6 40 60 1,5   0,0
2.11 GARDEROBA 4,5 2,6 12   0,0 30 2,6
  330   330  
GRAWITACJA
1.07 KOTŁOWNIA 6,3 2,5 16   0,0   0,0
1.08 GARAŻ 37,0 2,5 92   0,0   0,0

1.5. Zestawienie materiałów

Poniższe zestawienie obejmuje komplet materiałów zgodnie z projektem, bez uwzględnienia materiałów montażowych (typu obejmy, dyble, wkręty) zależnych od podłoża i warunków budowlanych; dodatkowych materiałów uszczelniających (taśma uszczelniająca); oraz materiałów izolacyjnych dla kanałów powietrznych zależnych od planowanych temperatur w pomieszczeniach.

 

 

Minimalna grubość izolacji przewodów dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła A = 0,04 W/mK:
Dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C:
a) – przewód czerpny i wyrzutowy , cm > 10,0
b) – przewód nawiewny i wywiewny, cm > 3,0
Dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego < 10°C:
c) – przewód czerpny i wyrzutowy, cm > 3,0
d) – przewód nawiewny i wywiewny, cm > 10,0

Zestawienie kompletu materiałów powinno być dokonane na podstawie oceny warunków budowlanych przez kompetentnego wykonawcę montażu systemu wentylacji.

Oferta Vasco – ceny katalogowe producenta

( rabat udzielany indywidualnie )

 

 

 

 

 

materiał producent jedn. ilość cena katalogowa zł wartość zł netto
Rekuperator D300 E II + Przełącznik EasyClick RF 11VE00020 szt.   8 798,0 0,0
Rekuperator D400 EP II + Przełącznik EasyClick RF 11VE00019 szt. 1 9 663,0 9 663,0
Rekuperator D500 E II + Przełącznik EasyClick RF 11VE00022 szt.   10 246,0 0,0
Rekuperator D275 EP II + Przełącznik EasyClick RF 11VE00015 szt.   6 749,0 0,0
Grzałka elektryczna D275 EP II, D300 E II 11VE44100 szt.   597,0 0,0
Grzałka elektryczna D400 EP II, D500 E II 11VE44110 szt. 1 882,0 882,0
EASY FLOW          
ZAWORY POWIETRZNE          
Osłona wylotu sufitowa OKRĄGŁA 11VE30150 szt. 17 218,0 3 706,0
Osłona wylotu ścienna / sufitowa OKRĄGŁA 11VE30250 szt.   218,0 0,0
Osłona wylotu ścienna / sufitowa KWADRAT 11VE30200 szt.   218,0 0,0
Osłona wylotu sufitowa KWADRAT 11VE30100 szt.   218,0 0,0
Zawór regulacyjny SMILEY 11VE30300 szt.   62,0 0,0
KANAŁY EASY FLOW          
Kanał EasyFlow (L1160 mm/ 2uchwyty) – 6 szt. 11VE40100 kpl   271,0 0,0
Kanał EasyFlow (L1160 mm/ 2uchwyty) – 24 szt. 11VE40110 kpl 5 1 083,0 5 415,0
Kolano pionowe 90° 4 szt. 11VE40500 kpl 1 252,0 252,0
Rozdzielacz 6 poł. – 2 szt. 11VE40300 kpl 2 430,0 860,0
Rozdzielacz 4 poł. – 2 szt. 11VE40310 kpl 1 571,0 571,0
Kolano rozprężne – 2 szt. 11VE40400 kpl 1 104,0 104,0
Kolano rozprężne – 5 szt. 11VE40410 kpl 3 259,0 777,0
Elament rozprężny poziomy – 2 szt. 11VE40401 kpl   126,0 0,0
Elament rozprężny poziomy – 5 szt. 11VE40411 kpl   315,0 0,0
Czujnik CO2 11VE20013 kpl   1 316,0 0,0
Czujnik wilgotności 11VE20014 kpl   677,0 0,0
KANAŁY IZOLOWANE HRV          
Kanał HRV 2000mm 11VE41110 szt. 10 239,0 2 390,0
Kolano HRV 11VE41210 szt. 20 74,0 1 480,0
Łącznik HRV 0200/200 11VE41310 szt. 57 41,0 2 337,0
Łącznik HRV 0200/180 11VE41410 szt. 7 45,0 315,0
Łącznik HRV 0200/150 11VE41510 szt. 2 49,0 98,0
Trójnik izolowany HRV 0200/170 11VE41260 szt. 3 458,0 1 374,0
Wyrzutnia / czerpnia dachowa 0200/170 11VE42110 szt.   659,0 0,0
Wyrzutnia / czerpnia ścienna 0200/170 11VE42310 szt. 2 396,0 792,0
POZOSTAŁE          
Redukcja 0180/150 – ocynk 11VE43150 szt.   46,0 0,0
Mufa 0150 – ocynk 11VE43126 szt.   12,0 0,0
RAZEM MATERIAŁY 31 016,0 zł
KANAŁY SPIRO (ocynkowane)          
kanał blaszany prostokątny 250x100x1100 SPIRO m2 1,6 66,0 105,6
izolacja wełna mineralna 30mm z folią Al. m2 1,6 11,0 17,6
RAZEM MATERIAŁY 123,2 zł
OGÓŁEM MATERIAŁY 31 139,2 zł

UWAGA:
Powyższe zestawienie materiałów zostało przygotowane w oparciu o ceny katalogowe producentów: firmy VASCO oraz firmy CENTRUM KLIMA (pozycje zaznaczone na czerwono).
Oferta handlowa obejmująca produkty firmy VASCO, jak również materiały uzupełniające nie będące w ofercie handlowej VASCO może być przedstawiona przez dystrybutora.
Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 1

 

Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 2

 

Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 3

 

Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 4

 

Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją 5


Projekt można zamówić w naszym sklepie.

Dla naszych klientów projekt wentylacji mechanicznej jest – Darmowy *

*Dotyczy osób kupujących pełny system

Projekt rekuperacji i wentylacji mechanicznej

Projekt rekuperacji i wentylacji mechanicznej

Głównymi kosztami, jakie ponosimy podczas montażu rekuperacji jest koszt wykonania projektu, zakupu urządzeń i samego montażu. Oczywiście, należy także pamiętać o kosztach

Zobacz: remont.biz.pl/sklep/uslugi/29110-projekt-rekuperacji-i-wentylacji-mechanicznej.html

 


Podziel się
Scroll Up