Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Linie komórkowe
#1
Należy zachować ostrożność podczas używania linii komórkowych zamiast komórek pierwotnych. Linie komórkowe powinny wykazywać i utrzymywać cechy funkcjonalne jak najbliżej komórek pierwotnych. Może to być szczególnie trudne do określenia, ponieważ często funkcje komórek pierwotnych nie są w pełni zrozumiałe. Ponieważ linie komórkowe są manipulowane genetycznie, może to zmienić ich fenotyp, funkcje natywne i ich reakcję na bodźce. Seryjne pasażowanie linii komórkowych może dalej powodować zmienność genotypową i fenotypową przez dłuższy czas, a dryf genetyczny może również powodować niejednorodność kultur w jednym momencie. Dlatego linie komórkowe mogą nieodpowiednio reprezentować komórki pierwotne i mogą dawać różne wyniki.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)