Forum

Full Version: Wybór najlepszego gruntu.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dulux Grunt jest gotową do użycia gruntującą emulsją wodną przeznaczoną do przygotowywania powierzchni przed malowaniem głównie farbami emulsyjnymi. Głęboko penetruje podłoże wzmacniając je oraz zmniejszając i wyrównując jego chłonność. Zapewnia to właściwą przyczepność nakładanych później powłok farb dekoracyjnych i ich równomierne schnięcie. Grunt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na wcześniej nie malowane, zbyt chłonne lub pyliste podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, oraz tynki. Szczegóły produktu dostępne są na stronie https://www.dulux.pl/pl/produkty/dulux-grunt
Jeśli chcesz na nowo położyć tynki to polecam firmę P.P.H.U TYNKI KAROL WUKOWICZ zajmują się tym od 18 lat i są naprawdę doświadczeni, korzystałam z ich usług wiele razy, kontaktuj się z nim pod nr 604415352